“Бөөр шилжүүлэн суулгах үндэсний баг”-ийг “ХҮНДЭТ ДЭВТЭР”-т алдаршууллаа

Монгол Улсын ууган эмнэлэг Улсын Нэгдүгээр төв эмнэлэг эрхэлсэн ажил мэргэжилдээ амжилт үзүүлж, эрүүл мэндийн салбарт онцгой ач холбогдол бүхий гавьяа байгуулсан эрхэм хүндтэй хүмүүсийнхээ алдрыг, хийж бүтээсэн үйлстэй нь “ХҮНДЭТ ДЭВТЭР”-т алдаршуулан тэмдэглэдэг уламжлалтай.

1981 оноос хойш 23 эрхэм хүний алдрыг тэмдэглэсэн “ХҮНДЭТ ДЭВТЭР”-т өнөөдөр “Бөөр шилжүүлэн суулгах үндэсний баг”-ийн нэрийг бичиж мөнхлөн алдаршуулж №24 тоот гэрчилгээ олголоо.